Apie mus Produktai Tvarumas Naujienos Parduotuvė Kontaktai Linkedin Youtube
Atgal į pradinį puslapį

Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, ir galioja visiems UAB „Natūralus pluoštas“ (toliau – NATŪRALUS PLUOŠTAS) įmonės darbuotojams, kurie turi priėjimą prie internetinės svetainės www.naturalfiber.eu (toliau – Interneto svetainė), interneto svetainės lankytojams, asmenims, atliekantiems aktyvius veiksmus NATŪRALUS PLUOŠTAS socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenims, dalyvaujantiems NATŪRALUS PLUOŠTAS renginiuose, kandidatams, dalyvaujantiems NATŪRALUS PLUOŠTAS atrankose į darbo vietas (toliau – Klientai).

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje ir paspaudžia „Sutinku“, apsilanko NATŪRALUS PLUOŠTAS socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti NATŪRALUS PLUOŠTAS tiesioginės rinkodaros pranešimus, kreipiasi dėl darbo vietos NATŪRALUS PLUOŠTAS, apsilanko NATŪRALUS PLUOŠTAS renginiuose.

 1. Apie NATŪRALUS PLUOŠTAS

Jūsų duomenų valdytojas yra - UAB „Natūralus pluoštas“
Įmonės kodas 304675464
Buveinė adresu Ozo g. 12A, Vilnius
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre.

Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas info@naturalfiber.eu; tel. nr. +370 5 2394800

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra NATŪRALUS PLUOŠTAS apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Klientus NATŪRALUS PLUOŠTAS renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su NATŪRALUS PLUOŠTAS tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria NATŪRALUS PLUOŠTAS susipažįsta Klientui susisiekus su NATŪRALUS PLUOŠTAS socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus NATŪRALUS PLUOŠTAS socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

 1. Kaip NATŪRALUS PLUOŠTAS renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
NATŪRALUS PLUOŠTAS gali rinkti asmens duomenis apie:
 • su NATŪRALUS PLUOŠTAS susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į NATŪRALUS PLUOŠTAS per NATŪRALUS PLUOŠTAS paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenys, kurie dalyvauja NATŪRALUS PLUOŠTAS renginiuose;
 • kandidatus į darbo vietą.
 1. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su NATŪRALUS PLUOŠTAS. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys:

  5.1. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

  5.2. Jei su mumis susisieksite užpildę kontaktinę formą, esančią internetiniame puslapyje, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, telefonas, el. paštas, žinutės tekstas.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome pranešti mums

 1. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti NATŪRALUS PLUOŠTAS veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus NATŪRALUS PLUOŠTAS veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
 • Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu info@naturalfiber.eu, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@naturalfiber.eu.

NATŪRALUS PLUOŠTAS nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@naturalfiber.eu.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@naturalfiber.eu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime papildomą informaciją, kurią galime atskleisti.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);

rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;

Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis;

arba

bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

 1. Slapukai

Naudojimo tikslas

Interneto svetainė naudoja slapukus ir tinklalapio indikatorius siekiant pateikti Jums pilnesnę bei labiau suasmenintą patirtį naudojantis interneto svetaine. Šios technologijos leis mums geriau suprasti Jūsų poreikius,  palengvins paieškos efektyvumą ir leis mums pagerinti paslaugų kokybę.

Jūsų sutikimas

Apsilankius interneto svetainėje pirmą kartą, ekrano viršuje pasirodo reklaminis skydelis, įspėjantis Jus, kad interneto svetainė naudoja slapukus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

Reklaminiame skydelyje klausiama, ar Jūs norite sužinoti daugiau informacijos ir pateikiama nuorodą į šią Privatumo politiką.

Jei Jūs pasirinksite ignoruoti perspėjimą, bet toliau naršysite interneto svetainėje , mes patalpinsime slapuką Jūsų kompiuteryje užfiksuodami šį pasirinkimą ir Jūsų tolesnis naršymas interneto svetainėje bus laikomas sutikimu su slapukų naudojimu. Apsilankius interneto svetainėje ateityje, perspėjimas apie slapukų naudojimą nebepasirodys Jūsų ekrane. Atsisakyti slapukų visada galėsite per naršyklės nustatymus čia).

         

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

    TIPAS PAVADINIMAS APRAŠYMAS GALIOJIMAS
Google Analytics _ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto Svetainės lankomumą rinkti 2 metai
Google Analytics _gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doublevkick.net 1 minutė
Google Analytics _gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti 24 valandos
Tvs sistemos sesijos identifikatorius october_session Naudojamas kaip turinio valdymo sistemos sesijos identifikatorius Iki interneto svetainės lango uždarymo pabaigos
 

Slapukų nustatymų valdymas 

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami juos iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu info@naturalfiber.eu. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo, Jūs  patys turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politika įsigalioja 2019-08-07.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie interneto svetainės po tokio atnaujinimo/pakeitimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atgal į pradinį puslapį
Uždaryti
Jūsų žinutė išsiųsta!
Uždaryti
Uždaryti
Uždaryti
Uždaryti